คริส คริส หอวัง

คริส หอวัง เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 มีน้องสาวคือพลอย หอวัง ซึ่งเป็นสมาชิกวงเอช ชีวิตส่วนตัว เคยคบหาดูใจกับนที เอกวิจิตร หรืออุ๋ย บุดดาเบลส และวัชร วัชรพล

ผู้บริหารใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีเพื่อนสนิทคือ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์, พอลล่า เทเลอร์, อลิชา หิรัญ
พฤกษ์, วิริฒิพา ภักดีประสงค์, เจนสุดา ปานโต สิริสันต์และนานา ไรบีนา คริสจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี, โรงเรียนศิลปะ
แมสซาชูเซตส์ (Walnut Hill School for the Arts, Massachusetts) สหรัฐและสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย (California Institute of Art) สหรัฐคริส
เขา้สู่วงการบนั เทิงต้งัแต่อายุ25 ปีโดยการเริ่มจากการถ่ายโฆษณา จากน้ันไปศึกษาต่อทางดา้นการเตน้ โดยเริ่มเรียนเตน้ บัลเลต์มาต้งัแต่อายุเพียง
5 ขวบ จากน้ันหันมาเรียนอย่างจริงจงัแบบมืออาชีพ จากน้ันมาเป็นดีเจประจา คลื่น 104.5 แฟตเรดิโอ ควบคู่กับการสอนเต้นร าที่อินเตอร์
เนชันแนลสคูลบางกอก (ISB) และยังเป็นพิธีกรทางชิคแชแนลช่วงแฟชันแอนด์มิวสิค มีผลงานถ่ายแบบนิตยสาร แสดงในมิวสิกวิดีโอ เป็นพรี
เซนเตอร์สินค้า เป็นนักร้อง จนในปี พ.ศ. 2551 ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคืออีติ๋มตายแน่
ในปี พ.ศ. 2552 รับบทเป็นเหมยลี่ นางเอกในภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอคู่กับธีรเดช วงศ์พัวพันธ์จากบทบาทการแสดงเรื่องน้ี
ท าให้ได้รับรางวัลนักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยมจากคมชัดลึกอวอร์ด คร้ังที่7ขวัญใจสื่อมวลชน, สตาร์พิกส์อวอร์ด, เฉลิมไทยอวอร์ด, รางวัลชมรม
วิจารณ์บันเทิง, แฮมเบอร์เกอร์อวอร์ด, Seventeen Teen Choice Awards, สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2009 คร้ังที่ 8 และรางวัลภาพยนตร์
แห่งชาติสุพรรณหงส์คร้ังที่ 19 สาเหตุที่คริสได้รับรางวัลหลายรายการในปี เดียวกัน เนื่องจากคณะกรรมการตัดสินต่างให้ความเห็นว่าคริสมี
ความได้เปรียบสูงในด้านบุคลิกและการสร้างตัวละครให้เป็นที่รักและน่าเชื่อถือ แม้เป็นบทจัดจ้านที่ต้องแสดงอารมณ์หลากหลายสลับกันไปมา
เป็นจุดดึงดูดให้ภาพยนตร์เรื่องน้ีประสบความส าเร็จอย่างมหาศาลท้งัรายไดแ้ละเสียงตอบรับ

ผลงานภาพยนตร์:
2551 -อีติ๋มตายแน่(รับบทเป็น มะขิ่น)
2552 – รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (รับบทเป็น เหมยลี่)
2553 – มือปื นดาวพระเสาร์ (รับบทเป็น คริส สไตย์เออร์)
2554 -ฝนตกข้ึนฟ้า (รับบทเป็น อริณ)
2555 – รัก 7 ปี ดี 7 หน (รับบทเป็น แหม่ม – ตอนที่ 21/28)
2556 – โอ้! มายโกสต์ คุณผีช่วย (รับบทเป็น บี)
2557 – The Life Of Gravity แรงดึงดูด (รับบทเป็น มุก)
2557 – ทศพิธธรรมราชา ตอน ความอดทน (รับบทเป็น ครูพิม)
ผลงานละครโทรทัศน์ (ช่อง 3 เอชดี):
2558 – เพื่อนรักเพื่อนริษยา (รับบทเป็น อไุ รวรรณ เกิดงามพริ้ง /ไลลา)
2560 -กามเทพออกศึก(รับบทเป็น หอมหมื่นล้ีชยัชื่น / หอม)และเมียหลวง (รับบทเป็น อรอินทร์/ อร)
ผลงานละครโทรทัศน์ (อิสระ):
2556 – GTH SIDE STORIES ตอน รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (รับบทเป็น เหมยลี่) ออกอากาศทางจีทีเอชออนแอร์
2563 -ไปให้ถึงดวงดาว (รับบทเป็น เหมสุดา) ออกอากาศทางช่องวัน 31
เนื้อใน – เข็มเพชร (รับบทเป็น จีเอ็มเอ็ม 25)
2565 – Mama Go Go แม่มาคุม หนุ่มบาร์ร้อน (รับบทเป็น แอนนี่) ออกอากาศทางช่อง WETV
ซุปตาร์ 2550 – เจน (รับบทเป็น ตัวละครชื่อเดียวกัน) ออกอากาศทางช่อง 3 เอชดี
รากแก้ว – รังรอง (ไม่ได้รับบทบาท)
2566 – ชีวิตภาคสอง (รับบทเป็น รตา) ออกอากาศทางช่องวัน 31
เด็กฝึกหน้าใหม่ เติมหัวใจนายหญิง (ไม่ได้รับบทบาท) ออกอากาศทาง WETV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *